Bewegen met Bejaarden

Het Udenfonds heeft een bijdrage verstrekt voor extra bewegings activiteiten voor de bewoners van de Carolushof in Uden.

I.v.m. de IRVM regels zijn er meerdere bewegings lessen voor ouderen op gepaste afstand.