Bewegen met muziek in Muzerijk

Bewegen met muziek in Muzerijk

De bewoners van Muzerijk in beweging met hulp van Guus beweegt begeleid met muziek en professionele begeleiding.