Maaltijd service Oranjerijk zeer succesvol

De maaltijd service vanuit de Balans is een groot succes dagelijks worden er ruim 60 maaltijden

bereid en bezorgd door een groep vrijwilligers.

Ook het Udenfonds heeft hierin bijgedragen.