Illustratie Udenfonds

stichting

Udenfonds

Het Udenfonds is een initiatief van Udenaar de Toekomst; een groep betrokken inwoners die anderen helpt hun eigen leefomgeving te verbeteren. Het doel van het Udenfonds is om met geld, goederen of kennis de initiatieven die in Uden, Volkel of Odiliapeel ontstaan te ondersteunen en daarmee een handje te helpen. Het college en de gemeenteraad van de gemeente Uden steunen dit fonds.

‘Zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig’

Voor wie?
Het Udenfonds ondersteunt initiatieven:
– waarbij meerdere bewoners uit de gemeente Uden zijn betrokken;
– waarbij voldoende draagkracht is voor het initiatief;
– die geen politiek, medisch of religieus karakter hebben;
– zonder winstoogmerk.

 

Gezien de beperkte omvang van de middelen van het Udenfonds, wordt een financiële bijdrage eenmalig verstrekt. Voor structurele financiële bijdragen is het Udenfonds niet bestemd. Vrijwilligers organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, met doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente.
Meer informatie vindt u op www.uden.nl zoek op ‘subsidies voor niet professionele organisaties’.

Sponsoren

bedrijven

Met dank aan onze partners en sponsoren!