Middelen

bedrijven

Met dank aan onze partners en sponsoren!

Burgerinitiatieven | €45.000

3 jaar | €15.000

Minima Initiatieven | €10.000

Proefjaar | €10.000

Buurt Initiatieven | €24.000

2 jaar | €12.000

Duurzaamheids initiatieven | €45.000

€12,- per aansluiting | €45.000 max.

TPSolar | €5.000

Eenmalig | €5.000

Totaal beschikbaar: €130.000,-